Domáca úloha č. 1 je vypracovaná v priečinku Zoznam.